Naar inhoud

Tewerkstelling

schilderen

‘Zorgen voor maatschappelijke integratie’ is de basisopdracht van het OCMW.
Het leefloon is hiertoe een mogelijk middel, maar niet het einddoel op zich.
De basisopdracht van het OCMW is niet om je een inkomen toe te kennen, maar wel om je de kans te bieden om terug zelfstandig je leven in handen te nemen.
Indien het mogelijk is, tracht men via een tewerkstelling je integratie in de maatschappij te verzekeren.

Zo kan het OCMW je eventueel een betrekking voorstellen in het kader van art. 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976, waardoor je jouw sociale rechten (vb. jouw werkloosheidsuitkering) kan terugkrijgen en werkervaring opdoen.
Het aantal dergelijke tewerkstellingsplaatsen wordt vooraf vastgelegd per gemeente.
Dit gebeurt door onderling overleg tussen het lokaal bestuur en de subsidiërende federale overheidsdienst.

Daarnaast zal het OCMW nauwe contacten onderhouden met de gespecialiseerde diensten van o.a. de lokale Werkwinkel en opleidingscentra

Praktisch

Administratie
Sociale dienst

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

 Dag

Openingsuren 

 Maandag

 9 tot 12 uur

 Dinsdag

 9 tot 12 uur

 Woensdag

 9 tot 12 uur

 Donderdag

 9 tot 12 uur

16 tot 19 uur

 Vrijdag

 9 tot 12 uur