Naar inhoud

Missie en visie

Leefruimte

Onze missie (onze bestaansreden = waar gaan we voor)

 

Woonzorgcentrum Markizaat, een plek in het groen, waar het goed is om te wonen en te leven en waar de bewoner centraal staat met respect voor elke fase in zijn of haar leven.

Wij willen een huiselijke omgeving creëren waar de bewoners zich goed voelen en bezoekers welkom zijn. Een thuis waar een persoonsgerichte benadering met de minst beperkende hulpverlening wordt aangeboden en de nodige ruimte voor privacy wordt gegarandeerd.

Het woonzorgcentrum richt zich op alle ouderen, ongeacht hun levensovertuiging, voor wie thuis wonen niet meer haalbaar is, zelfs met inschakeling van mantelzorg en thuiszorg.

Onze visie (hoe willen we dit bereiken=waar staan we voor )

 

…over de bewoners
Wij hebben niet enkel aandacht voor kwalitatieve zorg maar ook voor aangenaam wonen en leven in ons woonzorgcentrum.

Het geheel van levenservaringen, mogelijkheden, noden en wensen zijn bepalend voor de wijze waarop wij onze bewoners benaderen. Rekeninghoudend met deze individuele mogelijkheden en beperkingen proberen we het algemeen welzijn en de zelfredzaamheid van de bewoner te behouden en of te ontwikkelen. We stellen hierbij de zelfontplooiing, sociale contacten, een aangepast activiteitenaanbod en zinvolle tijdsbesteding centraal.

 

…over de organisatie en de werking ervan

Met menselijke warmte en het hart op de juiste plaats bieden we kwalitatief hoogstaande zorg aan op maat van de bewoner en zijn familie. We optimaliseren de zorg door het aanstellen van werkgroepen en referentiepersonen, aangevuld met een regelmatige bijscholing van onze medewerkers.

We willen daarnaast ook een slagvaardige organisatie zijn. We streven ernaar om een doeltreffend en gezond financieel beleid te voeren met het oog op een verantwoorde hulp- en dienstverlening.

 

… over de (leef)omgeving
We creëren een comfortabele en huiselijke omgeving met de nadruk op leefgroepwerking.

We willen een ‘open huis’ zijn dat in dialoog staat met de gemeenschap en een positieve beeldvorming ten aanzien van ouderen wil bevorderen. Via externe gerichte activiteiten en een uitgebouwde vrijwilligerswerking brengen we de buitenwereld naar binnen. Door het organiseren van uitstappen en buitenactiviteiten creëren we kansen tot ontmoeting en contact met de omgeving buiten het woonzorgcentrum.

… over dementie

We willen een dementievriendelijk zorgbeleid in onze organisatie zichtbaar en voelbaar maken.
De referentiepersoon dementie speelt hierin een belangrijke rol. Onze referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener, die zich voortdurend bijschoolt in de zorg voor en de begeleiding van personen met dementie en hun omgeving.

Het Markizaat beschikt over een beschermde afdeling waar personen met dementie aangepaste zorg en aandacht krijgen. Deze afdeling heeft een afgeschermde binnentuin waar bewoners veilig van de buitenomgeving kunnen genieten.

 

 … over palliatieve zorg

Iedere bewoner heeft recht op een menswaardig sterven met een optimale levenskwaliteit tot het einde, zonder de bedoeling om het leven te verlengen of te verkorten. Wij proberen zowel de bewoner als de familie met de beste zorgen te omringen zodat het afscheid kan gebeuren in het vertrouwd milieu van het woonzorgcentrum.

 

… over mobiliteit

We willen onze bewoners op een ergonomische, verantwoorde manier begeleiden bij hun transfers. Hierbij respecteren we het natuurlijke bewegingspatroon van onze bewoners waarbij hun zelfredzaamheid en de mobiliteit gestimuleerd wordt.
De uitvoering van een verplaatsing gebeurt op een veilige, respectvolle en comfortabele manier, zowel voor de zorgvrager als zorgverlener. Wij streven naar een uniforme aanpak, geleid door de tilverantwoordelijken, inzake het toepassen van principes en/of het gebruik van hulpmiddelen.

Praktisch

Administratie
Woonzorgcentrum Markizaat

Willem de Bettelaan 2 
9340 Lede


Tel:  053 80 39 14
Fax:  053 80 48 74
E-mail