Naar inhoud

Leefloon -25

De algemene toekenningsvoorwaarden blijven dezelfde. Je vindt ze terug onder de rubriek leefloon.

De wetgever heeft echter bijzonder aandacht voor jongeren die nog geen 25 jaar zijn en gerechtigd zijn op een leefloon. De wetgever wil jou, als jongere, een aantal mogelijkheden aanbieden om jouw kwaliteiten te ontwikkelen en jezelf te ontplooien zodat je je eigen leven vorm kan geven en een inkomen kan verwerven door een betaalde job uit te oefenen.

 

Om deze zelfstandigheid te verwerven zal het OCMW samen met jou nagaan wat de mogelijke pistes zijn: een  betaalde job, een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat leidt naar werk, een vorming, een (VDAB-)opleiding of studies. De wetgever wil je vooral een aantal mogelijkheden aanbieden om je kwaliteiten te ontwikkelen.

 

Als je nog niet klaar bent om direct te werken of als je onvoldoende werkervaring hebt, zal het OCMW samen met jou een professioneel project uitwerken.

Hierin zullen nauwkeurig alle stappen opgesomd staan die ondernomen zullen worden om je te helpen bij het vinden van een job en het moment waarop je een betaalde job zal hebben.

 

Als je je secundaire studies nog niet beëindigd hebt of als je een hoger of universitair diploma wilt verwerven, kan het OCMW met jou hiertoe een geïndividualiseerd project voor studenten uitwerken dat loopt tot het einde van je studies. Dit studieproject omvat de voorwaarden om er over te waken dat je op het einde van het schooljaar de beste slaagkansen hebt.

 

Samengevat:  de wetgever heeft een 7de, bijkomende, toekenningsvoorwaarde voorzien, specifiek voor de jongeren beneden de 25 jaar: je ondertekent een contract om mee te werken aan een voor jou persoonlijk ontwikkeld project voor maatschappelijke integratie.

Zo’n contract is een project op maat, dat in samenspraak en in overleg met jou wordt uitgewerkt.

Er wordt van jou verwacht dat je de gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in  het contract, respecteert. Dit is nodig opdat je recht op leefloon behouden zou blijven.

Praktisch

Administratie
Sociale dienst

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

 Dag

Openingsuren 

 Maandag

 9 tot 12 uur

 Dinsdag

 9 tot 12 uur

 Woensdag

 9 tot 12 uur

 Donderdag

 9 tot 12 uur

16 tot 19 uur

 Vrijdag

 9 tot 12 uur

Meer info