Naar inhoud

Leefloon

Leefloon is een financiële uitkering die je kan ontvangen als je aan de voorwaarden ervoor voldoet.

 

1e voorwaarde: de nationaliteit

Je bent ofwel:

 • Belg

 • staatloos

 • een erkende vluchteling

 • als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister

 

2e voorwaarde: je leeftijd

Je bent ofwel

 • minstens 18 jaar oud

 • jonger dan 18 jaar en:

    • je bent ontvoogd door huwelijk 

    • je bent zwanger

    • je hebt kinderen ten laste

3de  voorwaarde: je werkelijke verblijfplaats

Je verblijft gewoonlijk en bestendig in België op legale wijze.

 

4de voorwaarde: je inkomen

Je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.

 

5de voorwaarde: je bent bereid te werken

Deze voorwaarde geldt tenzij je gezondheid en je specifieke situatie je niet zou toelaten te werken.

 

6de voorwaarde: je rechten laten gelden op uitkeringen die je kunt genieten op basis van de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving

Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Als je werkelijk al het mogelijke hebt gedaan om op één of andere wijze aan een inkomen te geraken, bijvoorbeeld via een werkloosheidsuitkering of tegemoetkoming aan personen met een handicap of anderen, dan pas heb je recht op een leefloon. Het OCMW kan je helpen om eventueel andere bestaande rechten uit te putten.

 

De actuele leefloonbedragen op maandbasis kan je hier vinden

Let op, de vermelde bedragen zijn maximumbedragen. Alle eigen bestaansmiddelen worden verrekend. In geval je samenwonend bent kan er ook rekening gehouden worden met de inkomsten van de persoon met wie je samenwoont.

Voor meer informatie kan je terecht op de sociale dienst van het OCMW.

Praktisch

Administratie
Sociale dienst

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

 Dag

Openingsuren 

 Maandag

 9 tot 12 uur

 Dinsdag

 9 tot 12 uur

 Woensdag

 9 tot 12 uur

 Donderdag

 9 tot 12 uur

16 tot 19 uur

 Vrijdag

 9 tot 12 uur

Meer info