Naar inhoud

Aanvraag tussenkomst verwarmingsfonds

Radiatorknop

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het gaat om de factuur betaald voor: huisbrandolie, lamppetroleum (type c), bulkpropaangas. NIET VOOR: aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in flessen, butaangas in flessen.

 

Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, neem je contact op met de sociale dienst binnen de 60 dagen na de levering van je brandstof. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage lees je hier

 

Je hoeft niet noodzakelijk langs te komen op de sociale dienst om je aanvraag in te dienen.

Dit kan ook per post of per mail :

  • Download het onderstaande aanvraagformulier.
  • Vul het formulier in en bezorg het samen met de gevraagde documenten (= (kopie van) de leveringsfactuur of –bon, kopie van uw identiteitskaart en in geval van schuldbemiddeling: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de schuldbemiddelaar) per post aan het OCMW,  t.a.v. de sociale dienst, Burgerhuis,  Administratief Centrum 2, te 9340 Lede.
  • OF stuur alle gevraagde documenten per mail naar info@ocmw.lede.be.

 

Heb je nog vragen? Surf naar de veelgestelde vragen van  het Federaal Verwarmingsfonds of bel naar het gratis telefoonnummer 0800/90 929.

Meer info