Naar inhoud

Vacature technisch assistent(e) - Wegen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van een TECHNISCH ASSISTENT(E) - WEGEN - voltijdse prestatie - contractueel - Niveau D1-D3 - wervingsreserve van 1 jaar, mogelijks verlengbaar voor 1 jaar.

Taken

 •  Aanleggen, onderhouden en toegankelijk maken van openbare wegen en voet- en fietspaden;
 • Sneeuw- en ijzelbestrijding;
 • ...

Voorwaarden

 • Houder zijn van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B;
 • Slagen voor een aanwervingsexamen.

Aanbod

 • Een boeiende en afwisselende functie met ruimte voor initiatief;
 • Salaris volgens barema;
 • Een flexibele vakantieregeling;
 • Ruime opleidingsmogelijkheden;
 • Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding;
 • Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

Hoe solliciteren

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv uiterlijk 20 juli 2018 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan ook je sollicitatiebrief met je cv afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat of de personeelsdienst. Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of per mail verstuurd zijn, komen niet in aanmerking.

Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert en of je beschikt over een rijbewijs.

De functiekaart en het examenprogramma kunnen hier gedownload worden en alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden op de personeelsdienst, Markt 1, 9340 Lede:
- personeel@lede.be
- telefoon: 053 60 68 20

Datum van het bericht: maandag 02 juli 2018