Naar inhoud

Pedicure gezocht: 2de oproep

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Woonzorgcentrum Markizaat wenst een overeenkomst af te sluiten voor het aanbieden van voetverzorging aan haar residenten.

U bent hierbij bereid op een vast, afgesproken tijdstip in het woonzorgcentrum in te staan voor de voetverzorging van de bewoners (m/v) die hierom verzoeken.

U houdt in de voetverzorging rekening met de eisen en verwachtingen van een specifiek cliënteel, in dit geval ouderen.

 

Voorwaarden: 
- offerteformulier en inventaris invullen zoals bijgevoegd bij bestek.

- voldoen aan de technische bepalingen zoals beschreven in het bestek.

- het bestek is op te vragen via tina.van.laere@ocmw.lede.be of te raadplegen via de website van OCMW Lede


Interesse?

De offerte opgesteld op papier wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid overgemaakt.
Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van het onderwerp van het bestek (pedicure WZC Markizaat).

Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met

opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding " OFFERTE ".


Deze tweede omslag moet geadresseerd zijn aan:

OCMW Lede

Markt 1

9340 Lede


De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op 28 februari 2019 om 10.00 uur, hetzij per post,

hetzij door afgifte op bovenvermeld adres.

 

Voor verder inlichtingen kunt u terecht bij de directie van WZC Markizaat, op het nummer 053/60 12 03

Downloads

Datum van het bericht: maandag 21 januari 2019