Naar inhoud

Administratie

De dienstverlening van het OCMW is slechts mogelijk dankzij de ondersteuning door de centrale OCMW-administratie. Deze administratie wordt geleid door de algemeen directeur.

De administratie zorgt ervoor dat de beslissingen van het bestuur worden uitgevoerd of worden doorgegeven aan de verschillende diensten.

Een andere belangrijke taak is de personeelsadministratie. Dit omvat enerzijds het bijhouden van de personeelsdossiers (loopbaanplanning, loonadministratie, vorming, aanstellingen, arbeidsongevallen, tijdsregistratie,…. ) en anderzijds het bijhouden van de dossiers in verband met de vacante betrekkingen. Voor actuele vacatures kan je hier terecht.

Tot slot ondersteunt de administratie het OCMW-bestuur bij voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid. Dit gebeurt onder leiding van de financieel directeur.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

Administratie

Markt 1
9340  Lede


Tel:  053 80 20 22
Fax:  053 60 62 93
E-mail

Meer info