Naar inhoud

Voorzitter

Annelies De Meersman

Annelies De Meersman is de voorzitter van het OCMW Lede. De voorzitter leidt de activiteiten van het centrum. Zij roept onder meer de Raad samen, stelt de agenda van de vergaderingen vast en zit de Raad voor. Daarnaast is zij belast met de uitvoering van de beslissingen van de OCMW bestuursorganen. Zij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De voorzitter kan ook dringende steun toekennen.

De voorzitter van het OCMW is ook toegevoegd aan het schepencollege. Zij is daar bevoegd voor brandweer, rechtszaken, sociale zaken, gehandicaptenbeleid, emancipatiebeleid en sociale woningbouw. De voorzitter is bereikbaar op afspraak. Je vindt de contactgegevens van de voorzitter in de rechterkolom onder 'samenstelling'.

Samenstelling