Naar inhoud

Vast Bureau

Vast Bureau
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is verplicht om uit zijn midden een Vast Bureau op te richten. Het Vast Bureau bestaat uit de voorzitter en drie leden van De Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Het Vast Bureau is belast met het dagelijks bestuur van het OCMW en met andere wel omschreven bevoegdheden, die door de Raad aan het Vast Bureau zijn overgedragen.

Het Vast Bureau vergadert in principe tweemaal per maand. De vergaderingen zijn niet openbaar.
Samenstelling