Naar inhoud

Vast Bureau

Vanaf 1 januari 2019 is er een integratie van gemeente en OCMW. Officieel blijft er een college van burgemeester en schepen en een vast bureau bestaan, maar dezelfde personen zijn lid van deze organen. Je vindt de samenstelling hier.

Vanaf 1 juli 2021 zijn de zittingsdocumenten van het vast bureau hier te raadplegen.

Agenda & Verslagen