Naar inhoud

OCMW-secretaris

Pascal Vandermeersch De secretaris van het OCMW Lede is Pascal Vandermeersch.

De secretaris leidt de administratie en is het hoofd van het personeel. Hij onderzoekt de dossiers die aan het bestuur worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen van de Raad en het Vast Bureau bij en licht de leden van de Raad en het Vast Bureau in over feitelijke gegevens waarover hij kennis heeft en over de geldende rechtsregels. Hij is belast met het opmaken van de notulen van de Raad en het Vast Bureau. Hij ondertekent de briefwisseling en de beslissingen. Hij bewaart het archief.