Naar inhoud

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, kortweg de OCMW-Raad. De Raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet anders bepaalt.

In Lede, een gemeente van circa 18.000 inwoners telt de OCMW- Raad 11 leden. De leden van de Raad worden verkozen door de gemeenteraadsleden.
De Raad vergadert openbaar. Met uitzondering van de budgetbesprekingen, kan de Raad beslissen om bepaalde onderwerpen te behandelen in besloten zitting. Aangelegenheden in verband met personen worden steeds in besloten zitting behandeld.

De Raad vergadert in regel elke laatste dinsdag van de maand om 19.30 uur. De vergaderingen gaan door in het  WZC Markizaat. De agenda en notulen van de Raad vind je hier 

Agenda & Verslagen Samenstelling