Naar inhoud

Noodoproepsysteem

foto noodoproepsysteem

Wanneer je als bejaarde of invalide in je  vertrouwde omgeving blijft wonen zijn hieraan bepaalde risico’s verbonden. Wanneer je valt of uitglijdt is het soms moeilijk om iemand te verwittigen. Een noodoproepsysteem biedt een oplossing voor dit probleem. Dit alarm- en communicatiesysteem laat bejaarden en invaliden toe om vanop elke plaats in het huis en zelfs buiten alarm te geven in geval van nood.

 

Het systeem bestaat uit een alarmtoestel, dat op het gewone telefoonnet en de gewone telefoonaansluiting wordt aangesloten en een halssnoer met een alarmknop.

Ingeval van nood kan je via het alarmtoestel of via het halssnoer alarm slaan. Je wordt dan in verbinding gesteld met een centrale die 24 uur op 24 uur bemand is. Die centrale verwittigt de personen die opgegeven zijn om in noodsituaties langs te komen.

 

 

 

Op aanvraag stelt het OCMW dit noodoproepsysteem ter beschikking van inwoners van de gemeente die:

  • fysisch gehandicapt zijn en dermate invalide zijn dat zij niet in staat zijn om alleen recht te komen wanneer zij op de grond liggen;
  • zonder hulp van derden de woning moeilijk kunnen verlaten;
  • nood hebben aan een personenalarm om zelfstandig te kunnen wonen.

 

En die dit systeem niet op een andere manier (via het ziekenfonds) kunnen bekomen.

 

De kostprijs van het systeem bedraagt 12,50 euro per maand.

 

Voor meer informatie over het noodoproepsysteem kan je terecht op het nummer 053 80 20 22.

Praktisch

Administratie
Sociale dienst

Kasteeldreef 50
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
Fax:  053 80 78 08
E-mail

Openingsuren

 Dag

Openingsuren 

 Maandag

 9 tot 12 uur
16 tot 19 uur

 Dinsdag

 9 tot 12 uur

 Woensdag

 9 tot 12 uur

 Donderdag

 9 tot 12 uur

 Vrijdag

 9 tot 12 uur

 

Meer info