Naar inhoud

Nuttige Links

Overheden

Gemeente Lede http://www.lede.be 
Provincie Oost-Vlaanderen http://www.oost-vlaanderen.be
Vlaamse overheid Http://www.vlaanderen.be
Federale overheid http://www.belgium.be
Overheidsdienst maatschappelijke integratie http://www.mi-is.be
Overheidsdienst sociale zekerheid http://socialsecurity.fgov.be
Administratie voor welzijn, volksgezondheid en gezin http://www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid/

Rechten

Rechtenverkenner rechtenverkenner Lede
Sociale kaart Oost Vlaanderen sociale kaart Oost-Vlaanderen

Werken

VDAB http://www.vdab.be
RVA http://www.rva.be
Werkwinkel http://www.werkwinkel.be

Wonen

Premiezoeker http://www.premiezoeker.be
Energie sparen http://www.energiesparen.be
Sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek http://www.shm-denderstreek.be

Samenwerkingsverbanden

VZW Onthaal http://www.werkgroeponthaal.be
Huurdersbond http://www.huurdersbond.be   
VZW Palliatieve Thuiszorg http://www.palliatieve.org
Welzijnsschakel http://www.welzijnsschakels.be