Naar inhoud

Financieel directeur

De financieel directeur is Hilde Focquet. De financieel directeur leidt de financiële dienst.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor de inning van alle geregistreerde facturen, voor de betaling van de goedgekeurde uitgaven voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en voor het thesauriebeleid.

De financieel directeur vertegenwoordigt het OCMW, als eiser, in bepaalde juridische dossiers. De financieel directeur beheert de inschrijvingen en doorhalingen van hypothecaire inschrijvingen.

Tot slot adviseert en rapporteert de financieel directeur aan de diverse beleidsorganen in financiële aangelegenheden.


Praktisch

Administratie
Financieel directeur

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 62 96
Fax:  053 60 62 93
E-mail