Naar inhoud

Financieel beheerder

De financieel beheerder van het OCMW Lede is Hilde Focquet. De financieel beheerder leidt de financiële dienst.

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de inning van alle geregistreerde facturen, voor de betaling van de goedgekeurde uitgaven voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en voor het thesauriebeleid.

De financieel beheerder vertegenwoordigt het OCMW, als eiser, in bepaalde juridische dossiers. De financieel beheerder beheert de inschrijvingen en doorhalingen van hypothecaire inschrijvingen.

Tot slot adviseert en rapporteert de financieel beheerder aan de diverse beleidsorganen in financiële aangelegenheden.


 

 

Praktisch

Administratie
Financieel beheerder

Kasteeldreef 50
9340 Lede


Tel:  053 60 62 96
Fax:  053 60 62 93
E-mail