Naar inhoud

Bijzonder comité

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft volgende bevoegdheden:

  • Het BCSD adviseert de Raad aangaande de algemene dienstverlening.
  • Het BCSD formuleert voorstellen om tot een materiële hulpverlening te komen in de meest passende vorm.
  • Het BCSD doet voorstellen om inrichtingen of diensten op te richten met sociaal, curatief of preventief karakter daar waar de noodzakelijkheid zich voordoet.
  • Het BCSD neemt alle beslissingen in verband met maatschappelijke integratie en individuele maatschappelijke dienstverlening.
  • Het BCSD is verantwoordelijk voor het overleg tussen het OCMW en de instellingen en diensten voor maatschappelijk werk die op het grondgebied van de gemeente aanwezig zijn en het overleg met de overige erkende dienstverlenende instellingen en organisaties.

Het Bijzonder Comité vergadert in principe eenmaal per maand. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Het huishoudelijk reglement vind je hier.

Samenstelling