Naar inhoud

Algemeen directeur

De algemeen directeur van de gemeente Lede is Pascal Vandermeersch.
De algemeen directeur leidt de administratie en is het hoofd van het personeel. Hij onderzoekt de dossiers die aan het bestuur worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen van de Raad en het Vast Bureau bij en licht de leden van de Raad en het Vast Bureau in over feitelijke gegevens waarover hij kennis heeft en over de geldende rechtsregels. Hij is belast met het opmaken van de notulen van de Raad en het Vast Bureau. Hij ondertekent de briefwisseling en de beslissingen. Hij bewaart het archief.

Praktisch

Administratie
Algemeen directeur

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 62 90
Fax:  053 60 62 93
E-mail